Aula de Teatre


Teatre infantil

El meu primer tast teatral


Tot jugant ens introduïm al llenguatge teatral
S’adreça a infants entre 5 i 9 anys i es divideix en dos nivells segons l’any de naixement de l’alumne.
Els objectius d’aquest cursos són:
- Estimular la capacitat motriu i d'expressió teatral
- Potenciar la percepció i la sensibilitat.
- Estimular la capacitat creativa i la seva imaginació a través de dinàmiques teatrals.
- Fomentar el treball grupal i l'escolta.

El meu primer tast teatral 6 i 7 anys
Anys de naixement: 2016-2017
Horari: dilluns de 17.15 a 18.45 h
El meu primer tast teatral 8 i 9 anys
Any de naixement: 2014-2015
Horari: dilluns de 17.15 a 18.45 h

Preu: 26,55 euros mensuals

El meu primer tast teatral


Tot jugant ens introduïm al llenguatge teatral
S’adreça a infants entre 5 i 9 anys i es divideix en dos nivells segons l’any de naixement de l’alumne.
Els objectius d’aquest cursos són:
- Estimular la capacitat motriu i d'expressió teatral
- Potenciar la percepció i la sensibilitat.
- Estimular la capacitat creativa i la seva imaginació a través de dinàmiques teatrals.
- Fomentar el treball grupal i l'escolta.

El meu primer tast teatral 6 i 7 anys
Anys de naixement: 2016-2017
Horari: dilluns de 17.15 a 18.45 h
El meu primer tast teatral 8 i 9 anys
Any de naixement: 2014-2015
Horari: dilluns de 17.15 a 18.45 h

Preu: 26,55 euros mensuals

Aula nois i noies


Adquirim els coneixements bàsics en matèria teatral profunditzant, mica en mica, en el treball de text, cos, veu i gest a través de la posada en escena.
S’adreça a nois i noies entre 10 i 14 anys i es divideix en cinc nivells segons l’any de naixement de l’alumne.
Els objectius d’aquest cursos són:
- Prendre consciència en profunditat del que significa l’art d’interpretar: l’aprenentatge, responsabilitat i constància.
- Adquirir els coneixements bàsics en matèria d’espai, ritme, cos, creació, text i expressió a través del joc teatral i la improvisació.
- Fomentar l’esperit crític, el treball col·lectiu i l’esperit de cooperació.

Nois i noies 10 anys
Any de naixement: 2013
Horari: dimarts i dijous de 17.15 a 18.45 h
Nois i noies 11 anys
Any de naixement: 2012
Horari: dimecres i divendres de 17.15 a 18.45 h
Nois i noies 12 anys
Any de naixement: 2011
Horari: dimarts i dijous de 17.30 a 19 h
Nois i noies 13 anys
Any de naixement: 2010
Horari: dimecres i divendres de 17.30 a 19 h
Nois i noies 14 anys
Any de naixement: 2009
Horari: dimecres i divendres de 19 a 20.30 h

Preu: 48,85 euros mensuals

Aula nois i noies


Adquirim els coneixements bàsics en matèria teatral profunditzant, mica en mica, en el treball de text, cos, veu i gest a través de la posada en escena.
S’adreça a nois i noies entre 10 i 14 anys i es divideix en cinc nivells segons l’any de naixement de l’alumne.
Els objectius d’aquest cursos són:
- Prendre consciència en profunditat del que significa l’art d’interpretar: l’aprenentatge, responsabilitat i constància.
- Adquirir els coneixements bàsics en matèria d’espai, ritme, cos, creació, text i expressió a través del joc teatral i la improvisació.
- Fomentar l’esperit crític, el treball col·lectiu i l’esperit de cooperació.

Nois i noies 10 anys
Any de naixement: 2013
Horari: dimarts i dijous de 17.15 a 18.45 h
Nois i noies 11 anys
Any de naixement: 2012
Horari: dimecres i divendres de 17.15 a 18.45 h
Nois i noies 12 anys
Any de naixement: 2011
Horari: dimarts i dijous de 17.30 a 19 h
Nois i noies 13 anys
Any de naixement: 2010
Horari: dimecres i divendres de 17.30 a 19 h
Nois i noies 14 anys
Any de naixement: 2009
Horari: dimecres i divendres de 19 a 20.30 h

Preu: 48,85 euros mensuals

Teatre musical

Obrim nou curs de 10 a 13 anys!


T’acostarem al món del teatre musical i a les disciplines de la interpretació, el cant i la dansa.
S’adreça a nois i noies de 10 a 13 anys i es divideix en dos nivells segons l’any de naixement.
Els objectius d’aquest curs són:
- Introduir diferents tècniques de musical.
- Practicar el cant de forma divertida, diferent i amena.
- Fomentar el coneixement de l’art interpretatiu i el teatre musical.
- Crear i participar de coreografies.

Teatre musical de 10 a 13 anys
Anys de naixement: 2010 - 2013
Horari: dissabte de 10 a 13 h

Preu: 53 euros mensuals

Teatre musical

Obrim nou curs de 10 a 13 anys!


T’acostarem al món del teatre musical i a les disciplines de la interpretació, el cant i la dansa.
S’adreça a nois i noies de 10 a 13 anys i es divideix en dos nivells segons l’any de naixement.
Els objectius d’aquest curs són:
- Introduir diferents tècniques de musical.
- Practicar el cant de forma divertida, diferent i amena.
- Fomentar el coneixement de l’art interpretatiu i el teatre musical.
- Crear i participar de coreografies.

Teatre musical de 10 a 13 anys
Anys de naixement: 2010 - 2013
Horari: dissabte de 10 a 13 h

Preu: 53 euros mensuals

I a més a més...