Aula de Teatre


Teatre juvenil

Aula joves


Tot treballant un projecte comú ens endinsarem al joc dramàtic, treballant el domini del cos i la veu, la imaginació, la creativitat i l’esperit crític.
S’adreça a joves de 15 i 16 anys i es divideix en dos nivells segons l’any de naixement.
Els objectius d’aquest cursos són:
- Dominar el llenguatge teatral bàsic.
- Adquirir els coneixements bàsics en matèria de construcció de personatges, improvisació, veu,anàlisi del text teatral, moviment i expressió corporal.
- Fomentar la creativitat i la imaginació.
- Desenvolupar l’esperit crític.

Aula Joves 15 anys
Any de naixement: 2008
Horari: dimarts i dijous de 19 a 20.30 h
Aula joves 16 anys
Any de naixement: 2007
Horari: dimecres i divendres de 19 a 20.30 h

Preu: 53 euros mensuals

Aula joves


Tot treballant un projecte comú ens endinsarem al joc dramàtic, treballant el domini del cos i la veu, la imaginació, la creativitat i l’esperit crític.
S’adreça a joves de 15 i 16 anys i es divideix en dos nivells segons l’any de naixement.
Els objectius d’aquest cursos són:
- Dominar el llenguatge teatral bàsic.
- Adquirir els coneixements bàsics en matèria de construcció de personatges, improvisació, veu,anàlisi del text teatral, moviment i expressió corporal.
- Fomentar la creativitat i la imaginació.
- Desenvolupar l’esperit crític.

Aula Joves 15 anys
Any de naixement: 2008
Horari: dimarts i dijous de 19 a 20.30 h
Aula joves 16 anys
Any de naixement: 2007
Horari: dimecres i divendres de 19 a 20.30 h

Preu: 53 euros mensuals

Aula perfeccionament de 17 a 25 anys


Potenciarem les teves capacitats interpretatives i et donarem les eines per introduir-te als estudis teatrals a través d’un projecte formatiu integral.
S’adreça a joves entre 17 i 25 anys que vulguin assolir la preparació física i interpretativa per actuar en viu aplicant les tècniques d’interpretació, moviment i veu.
Els objectius d’aquest curs són:
- Perfeccionar i dominar el llenguatge teatral bàsic.
- Defensar els coneixements bàsics en matèria de construcció de personatges, improvisació, veu,anàlisi del text teatral, moviment i expressió corporal.
- Conèixer diferents possibilitats i matisos en els diferents llenguatges teatrals.
- Fomentar la creativitat i la imaginació.
- Desenvolupar l’esperit crític.

Aula perfeccionament de 17 a 25 anys
Anys de naixement: 1998 - 2006
Horari: dimarts i dijous de 19.15 a 21.15 h

Preu: 63,60 euros mensuals

Aula perfeccionament de 17 a 25 anys


Potenciarem les teves capacitats interpretatives i et donarem les eines per introduir-te als estudis teatrals a través d’un projecte formatiu integral.
S’adreça a joves entre 17 i 25 anys que vulguin assolir la preparació física i interpretativa per actuar en viu aplicant les tècniques d’interpretació, moviment i veu.
Els objectius d’aquest curs són:
- Perfeccionar i dominar el llenguatge teatral bàsic.
- Defensar els coneixements bàsics en matèria de construcció de personatges, improvisació, veu,anàlisi del text teatral, moviment i expressió corporal.
- Conèixer diferents possibilitats i matisos en els diferents llenguatges teatrals.
- Fomentar la creativitat i la imaginació.
- Desenvolupar l’esperit crític.

Aula perfeccionament de 17 a 25 anys
Anys de naixement: 1998 - 2006
Horari: dimarts i dijous de 19.15 a 21.15 h

Preu: 63,60 euros mensuals

Teatre musical


T’acostarem al món del teatre musical i a les disciplines de la interpretació, el cant i la dansa.
S’adreça a nois i noies de 14 a 18 anys i es divideix en dos nivells segons l’any de naixement.
Els objectius d’aquest curs són:
- Introduir diferents tècniques de musical.
- Practicar el cant de forma divertida, diferent i amena.
- Fomentar el coneixement de l’art interpretatiu i el teatre musical.
- Crear i participar de coreografies.

Teatre musical de 14 a 18 anys
Anys de naixement: 2005 - 2009
Horari: dissabte de 10 a 13 h

Preu: 53 euros mensuals

Teatre musical


T’acostarem al món del teatre musical i a les disciplines de la interpretació, el cant i la dansa.
S’adreça a nois i noies de 14 a 18 anys i es divideix en dos nivells segons l’any de naixement.
Els objectius d’aquest curs són:
- Introduir diferents tècniques de musical.
- Practicar el cant de forma divertida, diferent i amena.
- Fomentar el coneixement de l’art interpretatiu i el teatre musical.
- Crear i participar de coreografies.

Teatre musical de 14 a 18 anys
Anys de naixement: 2005 - 2009
Horari: dissabte de 10 a 13 h

Preu: 53 euros mensuals

I a més a més...