Cultura Mataró


Cultura Mataró gestiona i organitza els projectes i les activitats culturals de la ciutat. Té entre els seus objectius fomentar la creació i la formació i avançar en una societat que valori i fomenti la cultura com a eina de cohesió i de qualitat de vida per a la ciutadania. L’acció cultural se centra en la programació i gestió en diversos àmbits: el patrimoni cultural (museístic, arqueològic i natural), la cultura popular i tradicional, el foment de la lectura pública, i la creació, formació i difusió artística en qualsevol de les seves expressions (arts escèniques, arts visuals, música, cinema i audiovisuals). 

També gestiona els equipaments culturals municipals que se centren en la creació i la difusió artística, i col·labora amb entitats, organismes, institucions i empreses amb les que comparteix objectius comuns en matèria de cultura. Fomenta la participació en diversos àmbits d’actuació.