Workshops de perfeccionament i entrenament escènic


L’Aula de Teatre continua la seva nova línia educativa amb un altre cicle de workshops impartits per professionals de reconeguda trajectòria artística dins de les arts escèniques. Aquests tallers intensius estan adreçats a persones amb experiència en teatre, dansa, música o circ, i també estan oberts a estudiants en procés de professionalització. 

Aquest projecte va sorgir de la confluència entre projectes puntuals que havia fet l’Aula de Teatre en cursos anteriors i la demanda existent dins del sector professional de les arts escèniques.

Aquest projecte té la voluntat d’enriquir les persones participants amb recursos artístics, d’obrir-los noves portes i de facilitar-los un espai on compartir experiències artístiques personals.

A la tardor tornarem amb noves propostes!

Workshops celebrats


Imatge del workshop impartit per Francesc Garrido

L'expressió de la vida: la persona en la interpretació
A càrrec de Francesc Garrido
Dissabte 30 d’octubre de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h i diumenge 31 d’octubre de 9.30 a 13.30 h

Francesc Garrido ens ofereix un treball de concentració en l'espai i en el cos per desenvolupar la intuïció a l'hora d'encarar el treball dramàtic. Es tracta de despertar l'expressió íntima de l'actor o l'actriu, cercar la naturalesa pròpia, i fer-la aflorar.

És des d'aquí que en Garrido ens proposa treballar, intentant que sigui l’inconscient i la intuïció la que guiï l’expressió d’un mateix a escena

Imatge del workshop amb Roberto Olivan

L’instint com a font de moviment
A càrrec de Roberto Olivan
Dissabte 27 de novembre de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h i diumenge 28 de novembre de 9.30 a 13.30 h

Roberto Olivan proposa un workshop enfocat a generar material creatiu a partir de la nostra essència més innata i, d’alguna manera, més animal, el que vindria a ser el nostre instint. És en aquest instint on Olivan vol establir el punt de partida per desenvolupar la pròpia creativitat.

Moure’s eficaçment es converteix en un factor important, però no és l’únic. També s’ha de treballar amb la gravetat, la percepció de les sensacions internes, com ara la respiració, i la visualització de l’energia alliberada pel moviment.

Imatge del workshop amb Sergi Belbel

Posada en escena i dramatúrgia
A càrrec de Sergi Belbel
Dissabte 18 de desembre de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h i diumenge 19 de desembre de 9.30 a 13.30 h

On són els límits entre la creació de textos teatrals i la seva escenificació? Tenim llibertat absoluta per adaptar textos dramàtics? Quines són les eines que podem tenir en compte a l'hora de posar en escena un text? 

En Sergi Belbel planteja treballar amb determinats conceptes com reescriptura, adaptació dramàtica, relectura, reinterpretació, versió, versió lliure, etc. Serà un punt de partida per intentar esbrinar quines són les diferències bàsiques entre creació dramàtica i la posada en escena de textos preexistents, tant clàssics com contemporanis.

I a més a més...