Aula de Teatre


Teatre per a adults

Interpretació teatral


Aprendrem les regles bàsiques de la interpretació i ens divertirem tot fent teatre.

S’adreça a majors de 25 anys i es divideix en dos nivells segons el grau d’experiència.
Els objectius d’aquests cursos són:
- Conèixer les bases del joc teatral.
- Comprendre els mecanismes de la tècnica interpretativa.
- Adquirir els coneixements bàsics en matèria d’espai, ritme, cos i improvisació.
- Conèixer la fisiologia de la veu i prendre consciència dels hàbits respiratoris, orals,corporals i de postura.
- Realitzar un treball de creació partint d’improvisacions i textos prèviament analitzats.
- Adquirir els coneixements per a la creació i construcció de personatges.
- Aixecar un text dramàtic explorant les capacitats d’una obra teatral.

Interpretació bàsica
Anys de naixement: fins l’any 1998
Horari: dilluns de 19 a 22 h
Interpretació avançada
Anys de naixement: fins l’any 1998
Horari: dilluns de 19 a 22 h

Preu: 56,05 euros mensuals

Interpretació teatral


Aprendrem les regles bàsiques de la interpretació i ens divertirem tot fent teatre.

S’adreça a majors de 25 anys i es divideix en dos nivells segons el grau d’experiència.
Els objectius d’aquests cursos són:
- Conèixer les bases del joc teatral.
- Comprendre els mecanismes de la tècnica interpretativa.
- Adquirir els coneixements bàsics en matèria d’espai, ritme, cos i improvisació.
- Conèixer la fisiologia de la veu i prendre consciència dels hàbits respiratoris, orals,corporals i de postura.
- Realitzar un treball de creació partint d’improvisacions i textos prèviament analitzats.
- Adquirir els coneixements per a la creació i construcció de personatges.
- Aixecar un text dramàtic explorant les capacitats d’una obra teatral.

Interpretació bàsica
Anys de naixement: fins l’any 1998
Horari: dilluns de 19 a 22 h
Interpretació avançada
Anys de naixement: fins l’any 1998
Horari: dilluns de 19 a 22 h

Preu: 56,05 euros mensuals

I a més a més...