Ajuts i subvencions


L'Ajuntament de Mataró atorga cada any subvencions a les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats. 

Hi ha diversos àmbits d'acció susceptibles de rebre aquestes subvencions, i les activitats i projectes culturals en són un. Si voleu més informació accediu aquí.

Mataró és una ciutat amb un teixit associatiu molt important i actiu. Si voleu informació, assessorament o conèixer els tràmits i recursos amb els que l'Ajuntament de Mataró dona suport , consulteu el Portal d'Entitats de l'Agència de Suport a l'Associacionisme.