Cultura inclusiva


A l'Ajuntament de Mataró volem que la cultura sigui el més inclusiva possible. Dia a dia treballem amb professionals i diversos col·lectius de la ciutat per fer realitat l'accessibilitat a la cultura en tots els seus vessants: arquitectònicament, en l'organització d'actes i esdeveniments, en la difusió... aquí us presentem breument un recull de serveis que ja funcionen i que posem a l'abast de qui ho necessiti o sol·liciti. Recollim també peticions de necessitats concretes i farem tot el possible perquè la cultura arribi a tothom, i que tothom arribi a la cultura!