Aula de Teatre


Cursos especialitzats

Gent gran


Treballarem l’expressió corporal, el ritme, la improvisació, la interpretació, la veu i el treball de memòria a través del teatre.
S’adreça a majors de 60 anys.
Els objectius d’aquest curs són:
- Estimular la capacitat d’interioritzar, percebre, expressar i comunicar.
- Potenciar la concentració, atenció, consciència corporal, respiratòria i sensorial.
- Desenvolupar la creativitat i capacitat d’expressió.
- Redescobrir les possibilitats creatives del cos i la veu.
- Activar la capacitat d’improvisació verbal i no verbal davant situacions dramàtiques.
- Valorar de manera crítica qualsevol proposta escènica.

Anys de naixement: fins al 1963
Horari: dimecres de 10 a 12 h

Preu: 31,15 euros mensuals

Gent gran


Treballarem l’expressió corporal, el ritme, la improvisació, la interpretació, la veu i el treball de memòria a través del teatre.
S’adreça a majors de 60 anys.
Els objectius d’aquest curs són:
- Estimular la capacitat d’interioritzar, percebre, expressar i comunicar.
- Potenciar la concentració, atenció, consciència corporal, respiratòria i sensorial.
- Desenvolupar la creativitat i capacitat d’expressió.
- Redescobrir les possibilitats creatives del cos i la veu.
- Activar la capacitat d’improvisació verbal i no verbal davant situacions dramàtiques.
- Valorar de manera crítica qualsevol proposta escènica.

Anys de naixement: fins al 1963
Horari: dimecres de 10 a 12 h

Preu: 31,15 euros mensuals

Taller d'integració teatral


Un curs adreçat a persones amb diversitat funcional per treballar el cos, la veu, la memòria i la improvisació a través del teatre.
S’adreça a majors de 18 anys.
Els objectius d’aquest curs són:
- Fomentar la creativitat i la imaginació a través de la improvisació.
- Treballar l’expressivitat a través del cos i la veu.
- Treballar en equip i fomentar l’esperit de cooperació.

Anys de naixement: fins al 2005
Horari: dilluns de 17 a 19 h

Preu: 22,90 euros mensuals

El Taller d’Integració Teatral es realitza en col·laboració amb la Fundació El Maresme.

Taller d'integració teatral


Un curs adreçat a persones amb diversitat funcional per treballar el cos, la veu, la memòria i la improvisació a través del teatre.
S’adreça a majors de 18 anys.
Els objectius d’aquest curs són:
- Fomentar la creativitat i la imaginació a través de la improvisació.
- Treballar l’expressivitat a través del cos i la veu.
- Treballar en equip i fomentar l’esperit de cooperació.

Anys de naixement: fins al 2005
Horari: dilluns de 17 a 19 h

Preu: 22,90 euros mensuals

El Taller d’Integració Teatral es realitza en col·laboració amb la Fundació El Maresme.

Taller de teatre social per a dones


Un taller que es dirigeix a persones que s’identifiquen com a dones, per a crear conjuntament sobre aquelles temàtiques relacionades amb el gènere, la igualtat o la violència.
S’adreça a majors de 20 anys.
Els objectius d’aquest curs són:
- Explorar noves formes de participació social a través de la creació artística.
- Vivenciar el procés complet d’un muntatge teatral.
- Practicar diversitat de llenguatges teatrals.
- Promoure l’expressió gestual i corporal per a l’exploració, imaginació i creació de personatges.
- Facilitar eines d’improvisació teatral.

Anys de naixement: fins al 2003
Horari: dilluns de 19 a 21 h

Preu: 22,90 euros mensuals

El taller de teatre social per a dones es realitza en col·laboració amb el Servei d’Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament de Mataró.

Taller de teatre social per a dones


Un taller que es dirigeix a persones que s’identifiquen com a dones, per a crear conjuntament sobre aquelles temàtiques relacionades amb el gènere, la igualtat o la violència.
S’adreça a majors de 20 anys.
Els objectius d’aquest curs són:
- Explorar noves formes de participació social a través de la creació artística.
- Vivenciar el procés complet d’un muntatge teatral.
- Practicar diversitat de llenguatges teatrals.
- Promoure l’expressió gestual i corporal per a l’exploració, imaginació i creació de personatges.
- Facilitar eines d’improvisació teatral.

Anys de naixement: fins al 2003
Horari: dilluns de 19 a 21 h

Preu: 22,90 euros mensuals

El taller de teatre social per a dones es realitza en col·laboració amb el Servei d’Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament de Mataró.

I a més a més...