Una trentena d’alumnes universitaris participen en les excavacions del jaciment arqueològic de Torre Llauder

noticia
Data de la publicació : 05.06.2024

Els treballs s’emmarquen en els convenis de col·laboració que l’Ajuntament de Mataró té amb la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Els estudiants de les dues institucions venen al jaciment de Torre Llauder per fer les pràctiques de grau.

Durant el mes de juny els estudiants col·laboraran en els treballs de camp i de laboratori. Al matí aprendran a fer la planimetria de les restes arqueològiques, a prendre cotes dels estrats, a fer fotografies de camp, a documentar les unitats estratigràfiques i a aprendre el mètode d’excavació. A la tarda, en el laboratori aprendran a netejar correctament els materials, classificar-los, fer l’inventari i dibuixar los.

Entre els dies 3 i 14 de juny seran els estudiants de la UAB els que realitzen les pràctiques formatives al jaciment amb l’objectiu d’afavorir l’adquisició de competències que els preparin per a l'exercici de futures activitats professionals. En la segona quinzena, entre els dies 17 i 28 serà el torn dels estudiants de la UB que també completaran la seva formació pràctica en el jaciment i que amb els coneixements adquirits elaboraran una memòria d'excavacions que servirà per avaluar-los les pràctiques acadèmiques.

La direcció de les actuacions arqueològiques estarà a càrrec de Carme Puerta, arqueòloga municipal, i Bruna Pelegrín, graduada i estudiant de màster de la universitat de Cambridge

En la campanya 2024 es continuen els treballs d’excavació a la zona situada a l'oest del Peristil 2, a tocar el tancament del Clos Arqueològic.  En les dues campanyes anteriors ja es va localitzar en aquest sector un conjunt de murs estucats i pintats que formaven part de 3 estances de la vil·la i un seguit d’estructures modernes relacionades amb la masia de Can Llauder. 

El peristil 2 és un dels 2 patis porticats que es coneixen de la vil·la romana de Torre Llauder. En anteriors campanyes aquest espai es va excavar en la seva totalitat també amb estudiants de les dues universitats i els resultats de les intervencions va permetre datar l'abandonament de la vil·la a finals del segle IV d.C. No obstant això, l’ocupació al jaciment continua més enllà d’aquesta data perquè l’edifici es torna a ocupar novament per fer un celler de vi. Un cop abandonat també el celler, en el jaciment es documenta una necròpolis datada en els segles VI-VII i restes de cabanes dels segles VIII-IX.

La campanya 2024 està finançada per l’Ajuntament de Mataró i el Servei de Cultura de la Generalitat de Catalunya.