Acord plenari per integrar la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro com a equipament municipal

noticia
Data de la publicació : 03.12.2021

Amb la integració a la xarxa municipal, Mataró passa a tenir tres biblioteques públiques. L’immoble serà cedit a l’Ajuntament de forma indefinida mentre es destini a biblioteca i se subroga el personal. A més, es preveu que formi part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.

El Ple municipal va aprovar ahir 2 de desembre, per unanimitat, el conveni per integrar la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro a la Xarxa de Biblioteques Municipals. Amb aquest acord, Mataró tindrà tres biblioteques públiques: la Biblioteca Pompeu Fabra, la Biblioteca Antoni Comas i la nova biblioteca al Centre, que està pendent de nom. L’Ajuntament i la Fundació Iluro van iniciar al 2014 les negociacions pel futur de l’equipament, i al 2017 es va signar el protocol per a la integració a la Xarxa de Biblioteques Municipals. Fins ara aquesta biblioteca ha donat servei a més de 139.000 usuaris a l’any.

D’acord al conveni aprovat ahir pel Ple municipal, la Fundació Iluro cedirà a l’Ajuntament les instal·lacions de forma indefinida mentre tinguin ús de biblioteca. L’espai ocupat per l’equipament seran 1.513,69 m(1.144,60 m2 en planta baixa i 369 m2 en planta primera) i l’accés es farà pel carrer d’en Palau, 18. L’Ajuntament també tindrà el dret d’adquisició preferent de l’immoble per tanteig i retracte. La Fundació Iluro s’ha fet càrrec de les obres per adequar els espais seguint els criteris i instruccions dels serveis tècnics de la Diputació de Barcelona. Per la seva banda, l’Ajuntament instal·larà en els propers mesos el mobiliari necessari. També assumirà els costos de neteja, assegurança, manteniment informàtic i de mobiliari, fons documental i telecomunicacions. Pel que fa a les despeses de manteniment de les instal·lacions i de consums s’ha establert un període transitori de 3 anys durant el qual se’n farà càrrec la Fundació Iluro. L’Ajuntament subrogarà al personal (5 persones) que treballa actualment a la biblioteca, i aportarà dos treballadors més. En els propers mesos es farà la formació d’aquests treballadors en els programes informàtics i processos que fan servir les biblioteques públiques. Es preveu que tot estigui a punt per obrir l’equipament com a biblioteca municipal la propera primavera. L’acord d’integració ha de superar un termini d’al·legacions de 30 dies a partir de la publicació al BOP. L’equipament passarà a ser municipal després de signar l’escriptura pública de cessió del espais i quan es faci efectiva la subrogació del personal.

Des de l’inici de les negociacions es treballa perquè aquest equipament passi a formar part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de determinar una estratègia comuna per a les tres Biblioteques de Mataró, tant pel que fa a la planificació, avaluació i a la política única de la col·lecció i dels recursos humans.

A banda de la nova biblioteca al Centre, el Pla Municipal del Servei bibliotecari de Mataró preveu la necessitat de crear en el futur una quarta biblioteca al municipi que doni servei als barris del nord de Mataró, Molins-Torner, Vista Alegre i Cirera.