Amb el programa Fet a Mataró volem donar suport a creadors escènics de diferents disciplines artístiques com el teatre, dansa, circ, nous llenguatges escènics i arts de carrer. Cada any obrim un període de convocatòria oberta d'ajuts per posar a disposició dels creadors diversos recursos, com espais i infraestructures per a la creació d'espectacles.

Projectes en residència a Can Gassol

Modalitat artista resident


Qui hi pot optar?
Artistes professionals amb projectes en fase d'investigació o creació.
Quantes places hi ha?
S'ofereixen un total de cinc places.
En què consisteixen els ajuts?
Cessió d’un espai d’assaig a l’Aula de Teatre de dilluns a divendres de 9 a 15 h i/o cessió de Can Gassol, centre de creació d’arts escèniques amb l’espai en exclusivitat de dilluns a diumenge de 9 a 22 h.
Les residències s'obren al públic?
Sí.
L'ajut a la creació preveu una obertura al públic que es pactarà amb les companyies guanyadores en funció de les característiques del projecte.
L'obertura al públic pot contemplar des d'una xerrada fins a un assaig obert al públic i posterior col·loqui sobre el procés de creació.
Hi ha dotació econòmica?
No.
Què cal presentar?
- Projecte a mode de declaració artística.
- Text a mode de currículum o biografia narrativa de l'artista.
- Proposta de calendari d'execució previst especificant les diferents etapes de treball.
- Vídeo en un enllaç url amb el material del procés de creació.
- Enllaços url a un màxim de tres treballs anteriors.
Com s'ha de presentar?
A través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mataró.
Termini de presentació
Des del dia d'obertura de la convocatòria fins al 6 de setembre del 2024.

Resolució 2024
Decret d'aprovació de l'atorgament

Modalitat artista associat


Qui hi pot optar?
Artistes professionals amb projectes en fase de creació que vulguin aprofundir en el seu treball, tot establint un diàleg amb la ciutat.
Quantes places hi ha?
S'ofereix una plaça.
En què consisteix l'ajut?
- Cessió d’un espai d’assaig a l’Aula de Teatre de dilluns a divendres de 9 a 15 h i/o cessió de Can Gassol, centre de creació d’arts escèniques amb l’espai en exclusivitat de dilluns a diumenge de 9 a 22 h.
- Material tècnic bàsic a Can Gassol, centre de creació d’arts escèniques i a l’Aula de Teatre segons les condicions tècniques de cessió.
La residència s'obre al públic?
Sí.
La presentació pública del procés de creació o recerca al final de la residència es podrà realitzar al Teatre Monumental o en aquells espais que la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró consideri adient.
Hi ha dotació econòmica?
Sí. L’ajut a la creació de la modalitat artista associat/da compta amb una dotació econòmica de 6.000 €.
Què cal presentar?
- Projecte a mode de declaració artística.
- Projecte de dinamització artística orientat a vincular i vincular-se amb la ciutat.
- Text a mode de currículum o biografia narrativa de l’artista, col·lectiu o companyia.
- Proposta de calendari d'execució previst especificant les diferents etapes de treball.
- Vídeo (enllaç url) de màxim 4 minuts on s’expliqui la motivació per ser artista associat/da.
- Vídeo en un enllaç url amb el material del procés de creació.
- Enllaços url d'un màxim de 3 treballs anteriors.
Com s'ha de presentar?
A través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mataró.
Termini de presentació
Des del dia d'obertura de la convocatòria fins al 6 de setembre del 2024.

Resolució 2024
Decret d'aprovació de l'atorgament

Projectes en residència al Cafè Nou

Modalitats d'artistes residents


Qui hi pot optar?
Companyies i artistes amateurs o emergents en vies de professionalització.
Quantes places hi ha?
S'ofereixen vuit places.
En què consisteix l'ajut?
- Cessió d’un espai del Cafè Nou en exclusivitat, de dilluns a diumenge de 9 a 22 h per un període màxim de 14 dies.
- Material tècnic bàsic del Teatre del Cafè Nou.
La residència s'obre al públic?
Sí.
Hi ha dotació econòmica?
Sí.
La companyia pot percebre l’import de la taquilla recaptada en les representacions de l’espectacle.
Què cal presentar?
- Descripció de la proposta
- Fitxa tècnica.
- Proposta de calendari dels dies d’assaig i exhibició.
- Fitxa artística.
- Proposta de comunicació/difusió del projecte.
Com s'ha de presentar?
A través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mataró.
Termini de presentació
Des del dia d'obertura de la convocatòria fins al 6 de setembre del 2024.

Els escenaris del Fet a Mataró