Teler rectilini Cotton

Descobrim una joia del Museu de Mataró



El teler rectilini –patentat pel William Cotton, l’any 1864–  va ser una innovació fonamental en els processos de producció tèxtil. Originàriament, s’utilitzaven per fabricar mitges fines de senyora que quedaven obertes per darrera i es tancaven, amb una costura de dalt a baix, a una altra màquina de confecció coneguda com a «grega». Els telers rectilinis podien canviar automàticament l’amplada del teixit, fer peces amb forma i, al llarg del temps, van ampliar el nombre de fontures (el conjunt de diverses agulles de gènere de punt fixades en un sol bloc de plom) per augmentar notablement el volum de peces. La incorporació dels nous telers circulars (que permetien fabricar les mitges en una mateixa màquina) va suposar que els telers Cotton s’anessin transformant per fabricar d’altres elements, com el típic vestit jaqueta de senyora o el jersei, també anomenat pullover.

Els telers Cotton es van introduir a Mataró a la dècada dels noranta del segle XIX i es coneixien popularment com a «telers rectes». El museu en conserva dos exemplars –dels any 1930 i 1950, respectivament– fabricats a Terrassa.

Nom: teler rectilini Cotton
Data: 1950
Número d’inventari: MdM 19862
Fabricant: Cotton Tecnoclosa (Terrassa)