Taula de Memòria Històrica


La taula de memòria històrica de l’Ajuntament de Mataró aglutina els representants d’entitats memorialistes i d’institucions culturals de la ciutat, i també els principals serveis de l’ajuntament vinculats a aquesta matèria.

Es tracta d’un òrgan de caràcter consultiu i assessor, amb capacitat d’iniciativa i proposta, vinculat al Consell Municipal de Cultura. La taula compta amb assessors externs: tècnics, professionals i altres experts.

Funcions:

  • Promoure l’intercanvi d’informació de les activitats que es duen a terme amb l’objectiu de coordinar actes i crear un calendari commemoratiu comú.
  • Reconèixer les iniciatives existents i fer proposta de noves accions que tinguin com a objectiu impulsar la recerca i contribuir a la divulgació de la memòria històrica.
  • Assessorar l’ajuntament en matèria de defensa, recuperació i difusió del patrimoni històric i memorial.
  • Contribuir a la redacció, coordinació, seguiment i avaluació del programa.

Composició: