Programa de Memòria Històrica de Mataró


El Programa de Memòria Històrica de l’Ajuntament de Mataró neix per donar resposta a una reivindicació ciutadana. Des de fa dècades la societat civil s’ha organitzat i ha treballat en la revisió de la història recent i en la restitució de la memòria col·lectiva, a través de la recerca dels historiadors locals i l’activitat commemorativa i divulgativa de les entitats.

L’Ajuntament de Mataró té la voluntat política i tècnica de donar continuïtat a la tasca desenvolupada per la ciutadania, a través de l’impuls i el desenvolupament de projectes i iniciatives que contribueixen a la recuperació de la memòria històrica de la ciutat.

El programa té com a principal objectiu articular un conjunt d’accions destinades a recuperar, preservar i difondre tots els fenòmens memorials contemporanis, no solament els vinculats als períodes de la República, Guerra Civil, dictadura franquista o transició democràtica, sinó tot el conjunt d’esdeveniments històrics i d’experiències de vida que constitueixen la memòria col·lectiva dels mataronins i mataronines.

Organització

El programa es desenvolupa a través d’un treball transversal i en xarxa que implica serveis municipals, institucions, entitats i ciutadania en general. Es crea una comissió tècnica amb representació de serveis propis de l’ens local (Cultura, Presidència, Participació, Turisme, Educació), encarregada de coordinar les accions pròpies de cada àrea i d’impulsar nous projectes. I, al mateix temps, es constitueix una taula ciutadana que compta amb la participació i l’assessorament d’historiadors i representants d’entitats.

Objectius

  1. Promoure i desenvolupar projectes i iniciatives que contribueixen a la recuperació, recerca i difusió de la memòria històrica de la ciutat de Mataró.
  2. Generar processos d’intercanvi, col·laboració i coordinació entre les diverses àrees de l’Ajuntament de Mataró que treballen en l’àmbit de la cultura, patrimoni i memòria. 
  3. Celebrar actes commemoratius d’evocació i reivindicació de la memòria democràtica i els seus valors.
  4. Afavorir la xarxa d’entitats memorialistes de la ciutat amb l’objectiu de promoure la reflexió i les iniciatives en aquest àmbit, a través de les activitats impulsades per les associacions.
  5. Crear un òrgan participatiu que permeti assessorar l’ajuntament en la matèria i que esdevingui un espai d’intercanvi entre institucions públiques, agents culturals i ciutadania, amb el propòsit d’establir sinergies, reconèixer iniciatives existents i fomentar-ne de noves.
  6. Fomentar les relacions institucionals entre ciutats i institucions culturals i acadèmiques per intercanviar experiències, compartir problemàtiques i promoure projectes.