L’Ajuntament inicia un estudi per conèixer l’impacte econòmic del sector cultural i creatiu a la ciutat

noticia
Data de la publicació : 19.11.2021

L’estudi, que s’inicia amb una enquesta, es dirigeix tant a artistes i professionals autònoms com a empreses del sector

A través d’una breu enquesta que es distribuirà als agents econòmics del sector, l’Ajuntament de Mataró donarà visibilitat a la importància d’aquestes activitats i obtindrà dades per orientar les polítiques culturals de la ciutat.

Es tracta d’un sector que ha anat adquirint rellevància al llarg de les darreres dues dècades a Europa, en què l’evolució cap a un creixement sostenible ha fet créixer l’interès pels sectors basats en l’art i la creativitat. 

Les activitats culturals i creatives són importants tant a nivell econòmic, per la generació de riquesa i llocs de treball, com a nivell social, per l’aportació que fan en termes de cohesió, dinamisme cultural i enriquiment personal. L’estudi també servirà per avaluar l’impacte de la Covid-19 al sector.

Sota el paraigües de la idea del sector cultural i creatiu, l’estudi es dirigeix tant als àmbits tradicionals de la cultura com a les activitats creatives relacionades amb l’arquitectura, la publicitat, els videojocs i el disseny.

El projecte s’emmarca en una iniciativa conjunta de Transversal (www.txac.cat), la Xarxa d’Activitats Culturals que aplega ciutats mitjanes de Catalunya que col·laboren en l’àmbit de la cultura.  

L’enquesta estarà disponible durant un mes i mig i es pot trobar en aquest enllaç