La biblioteca Pompeu Fabra tindrà un nou espai d’experimentació per a potenciar la creació i la creativitat de la ciutadania

noticia
Data de la publicació : 27.09.2022

La sala d’audiovisuals de la Biblioteca Pompeu Fabra passarà a ser una sala model BiblioLab i Espai Jove, més adaptada a les necessitats i usos de la societat actual. Ja han començat les obres d’adequació per dotar del nou espai d’una zona gaming, d’espais de treball col·laboratiu informal i d’espais de treball en grup flexible, entre d’altres.

La remodelació d’aquesta sala es fonamenta  en la creació d’un espai polivalent, flexible, multifuncional i dinàmic amb   un disseny i mobiliari propis, així com una col·lecció i unes activitats específicament adaptades i dissenyades per aquest espai que fomentin la versatilitat i màxima usabilitat. 

L’objectiu d’aquest espai és fomentar la socialització, la creació, l’aprenentatge permanent i la reflexió amb una programació d’activitats BiblioLabs  i propostes que fomentin l’esperit crític, dirigides especialment al públic jove. S’aposta per l’aprenentatge fent, llegint, creant, jugant i amb les TIC de manera compartida i de col·laboració.

Hi haurà un espai de lectura informal, un espai col·laboratiu informal i també espais flexibles de treball, per a grups petits, que es poden adaptar a les necessitats concretes de cada moment de manera senzilla i dinàmica. A més la sala disposarà  de la zona gaming amb ordinadors, pantalles i videojocs i un espai de jocs de taula. La sala es dotarà d’una àmplia xarxa de punts de connexió elèctrica per connectar dispositius tecnològics i una molt bona connectivitat a la xarxa.

Les obres ja han començat i el pressupost és de 200.662,10 €, separats en dos lots. El lot 1, que correspon a les obres de reforma, ha estat adjudicat a l’empresa Constru – Eco Park SL i el lot 2, que correspon al subministrament i col·locació del mobiliari s’ha adjudicat a Bernadi SA. Les obres, que es preveu que durin quatre mesos, se subvencionen gràcies al Pla complementari de la Diputació de Barcelona per a finançar obres i o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals 20221 -2022.