L’antiga Secció d’Història i d’Arqueologia del Museu de Mataró, entre els anys 1948 i 1950 publicava MVSEV, una circular adreçada als socis. Va ser clausurada per Ordre Governativa pel fet de mantenir-se fidel a la llengua i la cultura catalana. El 1970, amb la fundació de la nova Secció Arqueològica, es van començar a editar un seguit de publicacions que amb el temps seran l’embrió de la futura revista LAIETANIA. Fent un breu recorregut bibliogràfic, l’any 1976 apareixen les Miscel·lànies Arqueològiques de Mataró i el Maresme i a continuació la Carta dels vestigis arqueològics del terme municipal de Mataró. El gener de 1977 es publica el primer número de Quaderns de prehistòria i arqueologia de Mataró i el Maresme, portaveu de la Secció Arqueològica, arribant així fins a l’any 1980. De forma paral·lela s’editen els opuscles de L’Arqueologia a l’escola. Tot aquest important gruix editorial dona pas l’any 1981 a la revista LAIETANIA, que neix amb la voluntat d’obrir una nova etapa assumint un inqüestionable rigor científic i acadèmic en els seus continguts. La portada, contraportada i tipografia, son obra del mestre Jordi Arenas i Clavell. Les successives edicions tenen diferents subtítols i a partir del número 14 s’enceta un nou disseny amb el nom de LAIETANIA Estudis d’arqueologia i d’història que s’ha mantingut fins a l’actualitat. L’edició és a càrrec de l’Ajuntament de Mataró - Cultura i pertany a CIRC (Classificació Integrada de Revistes Científiques). LAIETANIA ha esdevingut un referent dins l’àmbit de les publicacions científiques i acadèmiques de les universitats europees i de la resta del món amb les quals té establerts intercanvis.

Número 1
Número 2 - 3
Número 4
Número 5
Número 6
Número 7
Número 8
Número 9
Número 10 vol. 1
Número 10 vol. 2
Número 11
Número 12
Número 13
Número 14
Número 15
Número 16
Número 17
Número 18
Número 19
Número 20
Número 21
Número 22
Número 23