Jardinera de Lambert Escaler

Descobrim una joia del Museu de Mataró


Les terracotes amb bustos femenins de Lambert Escaler Milà van ser àmpliament reproduïdes i van disposar de gran èxit comercial i popular. Entre les més exitoses hi havia la «Dama del mirall» i aquesta jardinera que tenia l’originalitat de sumar les virtuts estètiques del rostre d’una fada d’influències simbolistes, amb el caràcter pràctic de convertir la sinuosa cabellera en unes nanses. Aquesta peça –i per extensió gran part de la producció de Lambert Escaler– es va convertir en un emblema del Modernisme aplicat a les arts decoratives i un objecte molt cobejat per acabar d’arrodonir les sumptuoses cases burgeses. Al seu torn, també va ser l’objectiu preferit de burla entre els que criticaven el Modernisme pels seus excessos de carrincloneria o per la producció de simples bibelots ornamentals.

Nom: jardinera
Autor: Lambert Escaler Milà (Vilafranca del Penedès, 1874 – Barcelona, 1957)
Data: sense data
Tècnica: terracota policromada
Mides: 28 x 40 x 30 cm
Número d’inventari: MdM 5170