Gorgoneion

Descobrim una joia del Museu de Mataró


Monument funerari decorat amb el rostre d’una gorgona, també dit Gorgoneion. Es va trobar al peu de la via Augusta, a la cantonada entre els carrers de Matheu i del camí del Mig. Havia de ser de grans dimensions pel fet que només se’n va localitzar el coronament i part de la base de marbre. La gorgona Medusa era un personatge mitològic que tenia serps en lloc de cabells. La seva representació en ambients funeraris va ser molt utilitzada perquè era símbol d’immortalitat i de protecció, sobretot entre els segles I aC i II dC.

Nom: Gorgoneion
Data: s. I aC - II dC
Material: marbre de Carrara
Mides: 50 x 74 x 80 cm
Número d'inventari: MdM 1730-1732
Procedència: camí del Mig