Monument a Tomàs Ribas

Guerau Calàbria


Autoria: Guerau Calàbria    /     Any: 1975  

Tipus: Monòlit amb medalló     /     Material: Coure, formigó i pedra (marbre)

Adreça: Pl. de Tomàs Ribas i Julià

Monòlit de formigó irregular amb incisions i marques verticals. Té adossats un medalló de coure amb l'efígie de Tomàs Ribas en relleu i una làpida de marbre amb la inscripció "Mataró a Tomàs Ribas i Julià". 

Homenatge al poeta i dramaturg Tomàs Ribas i Julià (Mataró, 1894 - Tàrrega, 1949). Autor de més de dues-centes obres de teatre, de les quals en va publicar una vintena, la seva peça més coneguda és la comèdia dramàtica La Puntaire de la Costa (1926). Ribas va tenir una vida estretament lligada al teatre i va dirigir i col·laborar amb moltes companyies teatrals. Com a poeta, va distingir-se amb múltiples composicions poètiques, moltes de les quals van ser premiades en jocs florals i concursos literaris.