Monument a Pompeu Fabra

Jordi Arenas i Clavell


Autoria: Jordi Arenas i Clavell    /     Any: 1997  

Tipus: Monòlit amb medalló     /     Material: Bronze i pedra (granit)

Adreça: Pl. d'Occitània

Monòlit de pedra d’acabat rugós que fa de suport a un medalló de bronze amb l'efígie en relleu de Pompeu Fabra. A sota del medalló hi ha la inscripció “Mataró a Pompeu Fabra”.

Pompeu Fabra i Poch (Gràcia, 1868 - Prada de Conflent, 1948) és una de les personalitats més destacades de la Catalunya del segle XX. Enginyer i filòleg, Fabra va establir la normativa ortogràfica, gramatical i lèxica del català contemporani.