La Prudència i la Justícia

Josep Anicet Santigosa i Vestraten


Autoria: Josep Anicet Santigosa i Vestraten    /     Any: 1867  

Tipus: Conjunt escultòric     /     Material: Pedra 

Adreça: La Riera, 48. Edifici de l'Ajuntament 

Figures femenines d'estil clàssic situades a les fornícules que flanquegen l’entrada principal de l’edifici de l’Ajuntament de Mataró. La figura de l’esquerra simbolitza la Prudència i porta a les seves mans un llibre i un mirall amb una serp. La figura de la dreta representa la Justícia i sosté unes balances i un feix o fasces.

El programa escultòric de l’edifici de l’Ajuntament de Mataró forma part d’un projecte de reforma impulsat per l’arquitecte municipal Miquel Garriga i Roca l’any 1867. En aquesta intervenció l’arquitecte va dotar l’edifici d’un estil neoclàssic, caracteritzat pel racionalisme, la simetria dels volums i de les obertures, i l’ús d’elements constructius i decoratius d’inspiració clàssica. Del conjunt decoratiu de la façana destaquen les escultures al·legòriques de la Prudència i la Justícia, dues virtuts cardinals.

Les virtuts cardinals són aquelles virtuts considerades més importants per la tradició del cristianisme, ja que s’encarreguen de guiar la bona conducta. Tradicionalment són quatre: la Prudència, la Justícia, la Temprança i la Fortitud. L’elecció d’aquest tema en el programa decoratiu de la façana de l’ajuntament fa referència al deure del consistori d’actuar amb la màxima racionalitat i correcció.   

La Prudència - El mirall simbolitza l’acte d’observar-se a un mateix a l’hora de prendre decisions, per tal d’escollir la bona conducta. La presència de la serp fa referència a la prudència i el llibre simbolitza la saviesa i el coneixement. 

La Justícia - Les balances simbolitzen l’equilibri a l’hora de sospesar els diferents arguments de les parts, en igualtat de condicions. Les balances s’inclinen a favor de qui té la raó i el dret. L’atribut del fasces representa l’emblema del poder i de la justícia a la Roma clàssica.