Fluxus

Marcel Camps


Autoria: Marcel Camps    /     Any: 2009  

Tipus: Escultura     /     Material: Ferro

Adreça: Pl. del Cafè de Mar

Representació de la figura d’un cap humà de grans dimensions, construït amb tires de ferro. Aquestes tires s’entrecreuen, s’uneixen i se sobreposen les unes a les altres, formant el volum del cap i deixant l’espai interior buit. Algunes de les cintes acaben en forma de fletxa que apunta a la boca, a l’orella i a l’ull. L’escultura està fixada directament al paviment. 

Segons l’artista, Marcel Camps, l’obra simbolitza la mobilitat i la comunicació, tant urbana com humana. Les tires de ferro representen els múltiples camins i encreuaments que conformen la trama urbanística. Alguns d’aquests camins acaben en forma de fletxa per apuntar a la boca, a l’orella o a l’ull, parts del nostre cos essencials per a comunicar-nos.