Propostes escèniques al Cafè Nou

Qui i com pot formar part de la programació

El Cafè Nou es configura com un espai obert accessible per a tothom, un nucli turístic-cultural de la ciutat de Mataró. El teatre -amb un aforament de 102 persones assegudes-, així com la sala polivalent- amb un aforament de 50 persones- s’adrecen a col·lectius, artistes i entitats sense afany de lucre perquè puguin dur-hi a terme els seus processos d’assaig i exhibició.

El Cafè Nou acull propostes amateurs o bé de caire formatiu, com les derivades de l’Aula de Teatre, de l’Escola de Música, dels batxillerats escènics i artístics, projectes comunitaris i escoles de dansa, entre d’altres.

Les línies de treball del Cafè Nou pel que fa a l’exhibició d’arts en viu són:

 • Impuls a les trajectòries i a les creacions amateurs de Mataró.
 • Oferir un espai d’exhibició per a les propostes de caire formatiu de la ciutat.
 • Visibilitzar el teixit de col·lectius, artistes i entitats sense afany de lucre dedicats a les arts en viu de la ciutat.

+ Qui pot optar a fer ús dels espais d’exhibició d’arts en viu del Cafè Nou?

Poden optar a fer ús del Cafè Nou:

 • Les persones físiques.
 • Les persones jurídiques.
 • Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, caldrà designar clarament un/a representant de l’agrupació com a persona de contacte.

+ Quins són els criteris que han de reunir les propostes presentades?

Els criteris per a la selecció de projectes escènics s’estableixen amb la voluntat de potenciar la igualtat d’oportunitats i eliminar qualsevol potencial discriminació. Els projectes d’arts en viu que vulguin fer ús dels espais d’exhibició del Cafè Nou, doncs, han de reunir els criteris següents:
 • Impulsats per col·lectius, artistes i entitats sense afany de lucre amateurs o propostes de caire formatiu.
  • Rigor del projecte presentat i la seva viabilitat.
  • Coherència en el desenvolupament de la seva pràctica artística.
  • Grau d’interès dins els context de les arts escèniques.
  • Que continguin una proposta de retorn a la ciutadania.
  • Grau de mediació entre educació, cultura i territori a través de les arts.
  • Capacitat de la proposta per interpel·lar comunitats locals.
  • Capacitat del projecte per vincular-se amb la comunitat amb la comunitat (acompanyament, activitats que reverteixin en la comunitat, treball comunitari, propostes formatives...).
 • Ente totes les propostes que reuneixin els criteris anteriors, es posarà especial atenció en aquelles que:
  • Neixin de col·lectius, artistes i entitats sense afany de lucre amateurs o propostes de caire formatiu que siguin de Mataró.
  • Es vinculin amb la comunitat mataronina, especialment si treballen per acostar els barris mataronins al centre de la ciutat.
  • Permetin la combinació amb activitats de promoció de productes gastronòmics i enològics del territori (degustacions de vins i caves, tasts de productes típics, etc.) organitzades pel Bar del Cafè Nou i/o altres activitats organitzades pel Punt d’Informació Turística.
  • Potenciïn la igualtat i l’impuls del talent, les capacitats i el lideratge femení i/o de persones del col·lectiu LGTBI.
  • Fomentin la cura del medi ambient.
 • A més dels criteris exposats anteriorment, són condicionants:
  • L’adequació a l’espai de residència i la viabilitat tècnica.
  • Que hi hagi diversitat d’arts en viu i públics en el calendari de propostes escollides al llarg de la temporada (teatre, música, dansa i circ).
  • Les consideracions socials, ètiques i professionals que regeixen la proposta presentada, per tal de garantir les bones pràctiques, la transparència i la sostenibilitat, l’equitat, la paritat, la diversitat i la igualtat de tracte.
  • Excepte en casos excepcionals, els col·lectius, artistes i entitats sense afany de lucre amateurs podran fer ús de l’espai escènic un màxim de 14 dies per temporada.

+ Quina documentació s’ha de presentar?

Enviar un projecte en format digital a [email protected] amb una extensió màxima de cinc pàgines i que indiqui a l’assumpte “Proposta Cafè Nou + títol de la proposta”. El document haurà d’incloure:

 1. Descripció de la proposta.
 2. Objectius.
 3. Idea de la posada en escena i fitxa/necessitats tècniques. Important incloure durada de l'espectacle i temps necessari per al muntatge tècnic i recollida.
 4. Proposta de calendari dels dies d’assaig i exhibició o retorn a la ciutadania.
 5. Fitxa artística, que inclogui la trajectòria del col·lectiu, artista o entitat sense afany de lucre que presenta la proposta.
 6. Proposta de comunicació/difusió del projecte, que inclogui el cartell i les fotografies que s'empraran.
 7. Nom, telèfon mòbil i correu electrònic de la persona de contacte.

Es recomana incloure documentació addicional que faciliti la valoració del projecte (fotografies, dibuixos, vídeos, àudios…).

La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró es reserva la possibilitat de modificar el calendari sol·licitat en funció de la programació del Cafè Nou o d’oferir espais alternatius de l’equipament (com l’espai polivalent del bar/restaurant o el Pati), si es creu més adient per a la proposta. El format del retorn a la ciutadania s’acabarà de pactar segons les característiques del projecte.

Les dates, la programació dels espectacles i els espais estan subjectes a disponibilitat de l’equipament i a qüestions sanitaries. La Direcció de Cultura podrà proposar canvis per ajustar la durada i l’adequació als espais del projecte segons necessitat. En cas d’alerta sanitària, s’informarà de com es durà a terme l’adeqüació dels espais.

+ Com es valoraran les propostes

L’equip d’arts escèniques de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró valorarà cada proposta basant-se en els criteris establerts en aquest document i establint el calendari d’activitats del Cafè Nou.

+ Què aporta l’Ajuntament de Mataró a les propostes seleccionades?

L’Ajuntament de Mataró es compromet a:
 • Cedir l’espai d’assaig i exhibició del Cafè Nou per un període màxim de 14 dies seguits i durant les hores acordades amb la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, com a màxim de 9 a 22 h.
 • Connexió a Internet, servei de neteja i subministraments.
 • Material tècnic bàsic.

+ Què aporta l’Ajuntament de Mataró a les propostes seleccionades?

Es preveu la presentació pública de l’espectacle dins el cicle Fet a Mataró – Cafè Nou. El format serà pactat en funció de les característiques del projecte.

+ Quins requisits de difusió hi ha? 

Els col·lectius, artistes o entitats sense afany de lucre seleccionades hauran de presentar prèviament a la persona responsable de l’equipament tots els elements comunicatius que utilitzaran per difondre el seu espectacle i fer-ne ús un cop validats. S’haurà de fer constar obligatòriament en tots els materials de difusió relacionats amb l’espectacle produït, els logotips del Cafè Nou, dels Fons FEDER, de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.