L'edifici del Cafè Nou

L’any 1934, amb l’impuls de la Llei de Cooperatives republicana, la Unió de Cooperatives de Mataró va iniciar les obres del Cafè Nou. L'encàrrec es va fer a l’arquitecte mataroní Miquel Brullet i Monmany (Mataró, 1904 - 1988). 

Construït l’any 1935, l'edifici del Cafè Nou està composat per dos cossos. De marcat estil racionalista amb influències de l’art déco, va ser projectat partint d’una organització estructuralista de la façana. Quatre grans finestrals il·luminavan l’espai a la planta baixa i una balconada al primer pis, a més de finestres a ambdós costats que donaven gran claredat i ventilació a les sales.

A la façana s’hi va utilitzar l’aplacat de pedra del sòcol, l’estucat i l’obra vista. La porta estava coronada per una marquesina, que també deixava pasar la llum. Sobre la finestra de l’escala es col·locà un relleu en marbre de l’escultor Salvador Martorell i Oller (la Canonja, 1895-Tarragona, 1968), que mostra una al·legoria de la cooperació i la igualtat, representades per dues figures, una masculina i una femenina, que enlairen un ram.

L’entrada, al lateral esquerra, conduïa directament al bar-cafè de la planta baixa i a la planta superior. Pel lateral esquerra de l’edifici s'accedia al primer pis, on s'hi trobava una gran sala diàfana i molt il·luminada per finestres al seu voltant i una gran balconada en façana. Es tractava del petit teatre de la Unió de Cooperadors, on s'hi feien activitats diverses com reunions, ball i gimnàs.

Originàriament aquest edifici era propietat de la UCM. Durant la dictadura franquista va ser cedit a la Mútua l’Aliança, per després canviar de titularitat fins a esdevenir propietat del Patronat Sagrada Família - Centre Catòlic. Tot i els canvis de titularitat, la UCM no deixà de reivindicar la propietat de l’espai i va continuar desenvolupant-hi la seva activitat fins l’any 2008, reunint part de la producció cultural de la ciuta

L’any 2015 va passar a propietat municipal després d’un acord entre el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors. A partir del 2018 es van iniciar les obres del projecte de reforma integral, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i per la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu d’albergar-hi un espai d’arts escèniques, una Oficina de Turisme i un bar-restaurant. 

Fotografies antigues