Nivell inicial

Teatre per a infants i joves


Per aprendre de nosaltres i dels altres a través del llenguatge teatral alhora que gaudir d’un procés creatiu permanent. 
Al nivell inicial es contribueix a la formació integral adquirint capacitat d’observació, expressivitat, domini del cos i de la veu, responsabilitat i creativitat, entre d’altres. Al mateix temps s’enforteix el treball en equip, es promou la confiança i es desenvolupa la participació.
El nivell inicial està dividit en dos grups d’acord amb els anys de naixement.
Grup de 7 i 8 anys 
Anys de naixement: 2016 i 2017
Horari: dilluns de 17.15 a 18.45 h
Grup de 9 anys
Any de naixement: 2015
Horari: dilluns de 17.15 a 18.45 h
Preu
29,95 € mensuals

Nivell bàsic

Teatre per a infants i joves


Per adquirir els coneixements bàsics en matèria teatral profunditzant, mica en mica, en la improvisació, el treball de text, cos, veu i gest a través de la posada en escena.
Al nivell bàsic es pren consciència de la profunditat de l’art de la interpretació fomentant l’esperit crític i el treball col·lectiu. Al mateix temps s’enforteixen valors com la responsabilitat i la constància.
El nivell bàsic està dividit en cinc grups d’acord amb els anys de naixement.
Grup de 10 anys 
Any de naixement: 2014
Horari: dimarts i dijous de 17.15 a 18.45 h
Grup d’11 anys
Any de naixement: 2013
Horari: dimarts i dijous de 17.30 a 19 h
Grup de 12 anys 
Any de naixement: 2012
Horari: dimecres i divendres de 17.45 a 19.15 h
Grup de 13 anys
Any de naixement: 2011
Horari: dimecres i divendres de 17.30 a 19 h
Grup de 14 anys
Any de naixement: 2010
Horari: dimecres i divendres de 19 a 20.30 h
Preu
51,10 € mensuals

Nivell mig

Teatre per a infants i joves


Per endinsar-se al joc dramàtic a partir d’un projecte comú treballant el domini del cos i la veu, la imaginació, la creativitat i l’esperit crític.
Al nivell mig es treballa pel domini del llenguatge teatral bàsic adquirint els coneixements en matèria de construcció de personatges, improvisació, veu, anàlisi del text teatral, moviment i expressió corporal. Al mateix temps es fomenta la creativitat alhora que es desenvolupa l’esperit crític.
El nivell mig està dividit en dos grups d’acord amb els anys de naixement.
Grup de 15 anys 
Any de naixement: 2009
Horari: dimecres i divendres de 19.15 a 20.45 h
Grup de 16 anys
Any de naixement: 2008
Horari: dimarts i dijous de 19 a 20.30 h
Preu
59,80 € mensuals

Nivell avançat

Teatre per a infants i joves


Per potenciar les capacitats interpretatives alhora que adquirir eines per introduir-se als estudis teatrals a través d’un projecte formatiu integral.
Al nivell avançat es treballa per assolir la preparació física i interpretativa per actuar en viu aplicant les tècniques d’interpretació, moviment i veu posant èmfasi en la construcció de personatges, la improvisació, l’anàlisi del text teatral i l’expressió corporal.
Grup de 17 a 20 anys 
Anys de naixement: del 2004 al 2007
Horari: dimarts i dijous de 19.15 a 21.15 h
Preu
72,4 € mensuals