Nivell bàsic

Teatre musical per a infants i joves


Per adquirir els coneixements bàsics en matèria d’interpretació, cant i dansa.
Al nivell bàsic s’introdueixen les diferents tècniques del teatre musical alhora com s’enforteixen valors com la responsabilitat, la constància i el treball de grup.
Grup de 10 a 13 anys 
Anys de naixement: del 2011 al 2014
Horari: dissabte de 10 a 13 h
Preu
55,10 € mensuals

Nivell mig

Teatre musical per a infants i joves


Per endinsar-se a les disciplines del cant, la dansa i la interpretació a través de l’entrenament actoral. 
Al nivell mig es treballa pel domini del llenguatge teatral bàsic adquirint els coneixements en matèria de construcció de personatges, cant, veu, anàlisi del text teatral i dansa. Al mateix temps es fomenta la creativitat alhora que es desenvolupa l’esperit crític.
Grup de 14 a 18 anys 
Anys de naixement: del 2006 al 2010
Horari: dissabte de 10 a 13 h
Preu
59,80 € mensuals