Som l'Aula

El projecte


L'Aula de Teatre és un servei educatiu i públic de l’Ajuntament de Mataró amb gairebé 40 anys d’història que combina l’ensenyament des d’una vessant lúdica i professional.
Som un referent en l’àmbit de la pedagogia de les arts escèniques i volem fomentar-ne l’aprenentage i el gaudi.
Com a centre de participació i cohesió social i posem al servei de la ciutadania els coneixements, l’experiència, la competència, la professionalitat, el rigor, el treball en equip i la generositat dels nostres professionals per aconseguir objectius comuns.
Som una aula oberta a la ciutadania i contribuïm no només al creixement personal dels nostres alumnes oferint els puguin utilitzar tant a la vida particular com professional i encarrilar aquell alumnat que ho desitgi a professionalitzar-se.

Vine a l’Aula de Teatre. Trobaràs un lloc per a tu! 

L'equip


Albert Triola

Teatre adults. Interpretació bàsica.

Albert Vilar

Teatre infants i joves. Nivell mig.

Antonella D'Ascenzi

Teatre infants i joves. Nivell bàsic.

Clara Bellavista

Teatre infants i joves. Nivell inicial.

Concha Milla

Teatre infants i joves. Nivell bàsic.
Teatre adults. Interpretació avançada.

Cristina Castellà

Dansa infants i joves. Nivell inicial.
Dansa infants i joves. Nivell bàsic.

Ferran Farré

Teatre infants i joves. Nivell avançat.
Teatre adults. Interpretació mitjana.

Jaume Amatller

Taller d'integració teatral.

Marta Dalmau

Dansa infants i joves. Nivell mig.
Dansa infants i joves. Nivell avançat.

Mireia Lorente-Picó

Teatre musical infants i joves. Nivell bàsic.
Teatre musical infants i joves. Nivell mig.

Natàlia Sellarès

Gent gran.
Teatre social per a dones.

Nil Bofill

Teatreinfants i joves. Nivell inicial.
Teatre musical infants i joves. Nivell bàsic.
Teatre musical infants i joves. Nivell mig.

Oriol Colomer

Teatre infants i joves. Nivell bàsic.
Teatre infants i joves. Nivell mig.

Toni Arteaga

Teatre infants i joves. Nivell bàsic.