Curs 2024-2025


Preinscripcions i matrícules

Preinscripcions
El període de preinscripció per a nous alumnes és del 30 de maig al 9 de juny.
La preinscripció és un pas previ obligatori i no garanteix la plaça a l'Aula de Teatre.
El procediment de preinscripció fa referència exclusiva a les places vacants. Els alumnes de l'Aula conserven la seva plaça.
Un cop complimentada la preinscripció disposareu d’un comprovant que us assignarà un número de resguard.
Al finalitzar el període de preinscripcions es publicaran les llistes dels cursos que s’impartiran i la relació de totes les sol·licituds de preinscripció amb el número de resguard, i l’admissió, l’exclusió i/o la necessitat de sorteig (amb la data, hora i lloc en què es farà) en el cas que la demanda per un curs superi les places ofertades.
Un cop finalitzat el període de preinscripció, es publicaran les llistes dels cursos que s’impartiran i la relació de totes les sol·licituds de preinscripció presentades amb el codi de tràmit, l’admissió, l’exclusió o la necessitat de sorteig (amb la data, hora i lloc en què es farà) en cas que la demanda per un curs superi les places ofertades.

Formulari per a majors d'edat

Formulari per a menors d'edat


Publicació de llistes provisionals
La publicació de les llistes provisionals es durà a terme el 13 de juny.

Majors d'edat

Menors d'edat

Sorteig
En cas que la demanda per un curs superi les places ofertades s’efectuarà un sorteig.
El sorteig per a l'assignació de places serà de caràcter públic i s’efectuarà el 17 de juny a les 18 h a l'Aula de Teatre.
El sorteig també es podrà seguir per videoconferència havent de demanar accés per correu electrònic a l’Aula de Teatre ([email protected]) fins dos dies abans de realitzar-se.

Llistes definitives
La publicació de les llistes definitives es durà a terme el 21 de juny.

Matriculacions dels nous alumnes
El període per formalitzar les matrícules per als nous alumnes és de l'1 al 12 de juliol.
La formalització de la matrícula es realitzarà emplenant el formulari de reserva de plaça que és en línia

Matrícula viva
Fins el 19 de gener de 2025.
Consulteu les vacants enviant un correu a [email protected]

Normativa
Document PDF amb la normativa del procés de preinscripció, matrícula i pagament per al curs 2024-2025.

Normativa

Preus públics
Document preus públics 2024-2025 aprovades en Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2024.

Preus públics

Preinscripcions i matrícules

Preinscripcions
El període de preinscripció per a nous alumnes és del 30 de maig al 9 de juny.
La preinscripció és un pas previ obligatori i no garanteix la plaça a l'Aula de Teatre.
El procediment de preinscripció fa referència exclusiva a les places vacants. Els alumnes de l'Aula conserven la seva plaça.
Un cop complimentada la preinscripció disposareu d’un comprovant que us assignarà un número de resguard.
Al finalitzar el període de preinscripcions es publicaran les llistes dels cursos que s’impartiran i la relació de totes les sol·licituds de preinscripció amb el número de resguard, i l’admissió, l’exclusió i/o la necessitat de sorteig (amb la data, hora i lloc en què es farà) en el cas que la demanda per un curs superi les places ofertades.
Un cop finalitzat el període de preinscripció, es publicaran les llistes dels cursos que s’impartiran i la relació de totes les sol·licituds de preinscripció presentades amb el codi de tràmit, l’admissió, l’exclusió o la necessitat de sorteig (amb la data, hora i lloc en què es farà) en cas que la demanda per un curs superi les places ofertades.

Formulari per a majors d'edat

Formulari per a menors d'edat

Publicació de llistes provisionals
La publicació de les llistes provisionals es durà a terme el 13 de juny.

Majors d'edat

Menors d'edat

Sorteig
En cas que la demanda per un curs superi les places ofertades s’efectuarà un sorteig.
El sorteig per a l'assignació de places serà de caràcter públic i s’efectuarà el 17 de juny a les 18 h a l'Aula de Teatre.
El sorteig també es podrà seguir per videoconferència havent de demanar accés per correu electrònic a l’Aula de Teatre ([email protected]) fins dos dies abans de realitzar-se.

Llistes definitives
La publicació de les llistes definitives es durà a terme el 21 de juny.

Matriculacions dels nous alumnes
El període per formalitzar les matrícules per als nous alumnes és de l'1 al 12 de juliol.
La formalització de la matrícula es realitzarà emplenant el formulari de reserva de plaça que és en línia

Matrícula viva
Fins el 19 de gener de 2025.
Consulteu les vacants enviant un correu a [email protected]

Normativa
Document PDF amb la normativa del procés de preinscripció, matrícula i pagament per al curs 2024-2025.

Normativa

Preus públics
Document preus públics 2024-2025 aprovades en Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2024.

Preus públics

Oferta formativa