Aula de Teatre


Documents i tràmits

Preinscripció i matrícula curs 2024-2025


Calendari del procés de preinscripció i matrícula

Antics alumnes
Reserva i matrícula d’antics alumnes
Del 13 al 25 de maig
Sol·licitud de reduccions d’antics alumnes aplicables al mes d’octubre de 2024
Del 13 de maig al 3 de juny

Formulari de tramitació en línia                                        Instruccions

Nous alumnes
Presentació de sol·licituds de preinscripció de nous alumnes
Del 30 de maig al 9 de juny
Publicació de les llistes de sol·licituds (admissió, exclusió i sorteig)
13 de juny
Sorteig
17 de juny
Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès i l’ordre de llista l’espera
21 de juny
Període de matriculació de nous alumnes
De l’1 al 12 de juliol
Sol·licitud de reduccions de nous alumnes aplicables al mes d’octubre de 2024
De l’1 al 12 de juliol
Matrícula viva
Fins al 19 de gener de 2025

Calendari del procés de preinscripció i matrícula

Antics alumnes
Reserva i matrícula d’antics alumnes
Del 13 al 25 de maig
Sol·licitud de reduccions d’antics alumnes aplicables al mes d’octubre de 2024
Del 13 de maig al 3 de juny

Formulari de tramitació en línia                                        Instruccions

Nous alumnes
Presentació de sol·licituds de preinscripció de nous alumnes
Del 30 de maig al 9 de juny
Publicació de les llistes de sol·licituds (admissió, exclusió i sorteig)
13 de juny
Sorteig
17 de juny
Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès i l’ordre de llista l’espera
21 de juny
Període de matriculació de nous alumnes
De l’1 al 12 de juliol
Sol·licitud de reduccions de nous alumnes aplicables al mes d’octubre de 2024
De l’1 al 12 de juliol
Matrícula viva
Fins al 19 de gener de 2025

Documents

Document PDF amb la normativa del procés de preinscripció, matrícula i pagament per al curs 2024-2025

Normativa

Document PDF amb informació sobre els preus públics 2024-2025 aprovats en Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2024.

Preus públics

Document PDF amb informació sobre la reducció de quotes 2024-2025 aprovada en Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2024.

Reduccions de quotes

Document PDF amb l'oferta formativa per al curs 2024-2025

Oferta formativa

Documents

Document PDF amb la normativa del procés de preinscripció, matrícula i pagament per al curs 2024-2025

Normativa

Document PDF amb informació sobre els preus públics 2024-2025 aprovats en Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2024.

Preus públics

Document PDF amb informació sobre la reducció de quotes 2024-2025 aprovada en Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2024.

Reduccions de quotes

Document PDF amb l'oferta formativa per al curs 2024-2025

Oferta formativa

Documents curs 2023-2024


Document PDF amb la normativa del procés de preinscripció, matrícula i pagament per al curs 2023-2024

Normativa

Document preus públics 2023-2024 aprovats al ple.

Preus públics

Calendari escolar de l'Aula de Teatre per al curs 2023-2024.

Calendari

Documents curs 2023-2024


Document PDF amb la normativa del procés de preinscripció, matrícula i pagament per al curs 2023-2024

Normativa

Document preus públics 2023-2024 aprovats al ple.

Preus públics

Calendari escolar de l'Aula de Teatre per al curs 2023-2024.

Calendari

Tràmits curs 2023-2024


Vull sol·licitar reducció de la quota

Volem que l’educació artística sigui accessible a la ciutadania i disposem d’un sistema de reduccions de la quota.
Les reduccions no poden acumular-se, només es podrà gaudir d’una bonificació per alumne.

Consulta les reduccions

Quan es pot fer?
Període de sol·licitud de reduccions aplicables al mes d’octubre de 2023: del 4 al 15 de setembre de 2023. La resta de reduccions s’hauran de sol·licitar presentant la documentació justificativa abans del dia 20 del mes en curs i tindran efectes a partir del mes següent a la seva presentació prèvia comprovació del dret a poder gaudir-les.
Com i on es pot fer?
Per internet
Presencialment als Punts d'Autoservei
Presencialment a les Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania

Sol·licita la reducció

Vull donar-me de baixa

Quan es pot fer
Les baixes s’han de formalitzar abans del dia 20 del mes en curs i tindran efectes a partir del mes següent a la seva presentació.
Com i on es pot fer?
Per internet
Presencialment als Punts d'Autoservei
Presencialment a les Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania

Sol·licita la baixa

Tràmits curs 2023-2024


Vull sol·licitar reducció de la quota

Volem que l’educació artística sigui accessible a la ciutadania i disposem d’un sistema de reduccions de la quota.
Les reduccions no poden acumular-se, només es podrà gaudir d’una bonificació per alumne.

Consulta les reduccions

Quan es pot fer?
Període de sol·licitud de reduccions aplicables al mes d’octubre de 2023: del 4 al 15 de setembre de 2023. La resta de reduccions s’hauran de sol·licitar presentant la documentació justificativa abans del dia 20 del mes en curs i tindran efectes a partir del mes següent a la seva presentació prèvia comprovació del dret a poder gaudir-les.
Com i on es pot fer?
Per internet
Presencialment als Punts d'Autoservei
Presencialment a les Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania

Sol·licita la reducció

Vull donar-me de baixa

Quan es pot fer
Les baixes s’han de formalitzar abans del dia 20 del mes en curs i tindran efectes a partir del mes següent a la seva presentació.
Com i on es pot fer?
Per internet
Presencialment als Punts d'Autoservei
Presencialment a les Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania

Sol·licita la baixa