Nivell inicial

Dansa per a infants i joves


Per explorar a través de nosaltres i dels altres el moviment i els elements de la dansa a través del joc. 
Al nivell inicial s’estimula la capacitat motriu i d’expressió corporal alhora que es potencia la percepció i la sensibilitat. Al mateix temps s’enforteix el treball en equip, es promou la confiança i es desenvolupa la participació.
Grup de 7 i 8 anys 
Anys de naixement: 2016 i 2017
Horari: dimecres de 17.15 a 18.15 h
Preu
19,90 € mensuals

Nivell bàsic

Dansa per a infants i joves


Per adquirir els coneixements bàsics del moviment i explorar els elements de la dansa a través del joc.
Al nivell bàsic es pren consciència de la profunditat del llenguatge corporal, s’estimula la capacitat creativa i la imaginació a través de les dinàmiques del moviment alhora que es fomenta el treball grupal i l’escolta. Al mateix temps s’enforteixen valors com la responsabilitat i la constància.
Grup de 9 anys 
Any de naixement: 2015
Horari: divendres de 17.15 a 18.45 h
Preu
29,95 € mensuals

Nivell mig

Dansa per a infants i joves


Per introduir-se al món de la dansa contemporània tot descobrint el llenguatge corporal.
Al nivell mig es pren consciència corporal, s’adquireixen els principis bàsics de moviment i la seva tècnica, es treballa el ritme i les qualitats de moviment, es descobreix el propi llenguatge corporal i s’estimula la capacitat creativa, la imaginació i la capacitat d’expressió a través del cos.
Grup de 10 a 13 anys
Anys de naixement: del 2011 al 2014
Horari: dimarts i dijous de 17.15 a 18.45 h
Preu
55,10 € mensuals

Nivell avançat

Dansa per a infants i joves


Per participar d’un projecte formatiu de dansa contemporània i creació coreogràfica alhora que adquirir els principis bàsics del moviment i la seva tècnica.
Al nivell avançat es treballa per prendre consciència corporal, treballar el ritme i les qualitats del moviment, descobrir el llenguatge corporal i estimular la capacitat creativa, la imaginació i la capacitat d’expressió a través del cos.
Grup de 14 a 18 anys 
Anys de naixement: del 2006 al 2010
Horari: dimarts i dijous de 19 a 20.30 h
Preu
59,8 € mensuals