Aspi de proves

Descobrim una joia del Museu de Mataró


L'aspi és un aparell de mesura utilitzat per a formar troques o madeixes d’una determinada longitud, amb les que es calcula el gruix dels fils, mitjançant la relació entre la longitud i el pes. En la fabricació de teixit de punt és molt important determinar les diferents característiques del fil per poder avaluar la seva idoneïtat per a l’aplicació que s’ha de destinar. Les fàbriques de gènere de punt incorporaven habitualment un laboratori on s’avaluava entre d’altres: el gruix, el tipus de torsió i la resistència mecànica dels fils que es devien utilitzar per fabricar cada peça de roba.

Nom: Aspi de proves
Data: c. 1950-1960
Procedència: empresa DB Apparel Spain, S.L. (Mataró)
Número d’inventari: MdM 16226