Can Serra. Museu de Mataró / El Carreró, 17
Can Palauet. Arxiu Comarcal del Maresme / C. d'en Palau, 32
Del 20 d'octubre de 2023 al 26 de maig de 2024

De dimarts a divendres de 17 a 20 h. Dissabtes d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges d'11 a 14 h. Festius tancat excepte 6 i 8 de desembre


Barcelona-Mataró, 1848. El tren del Maresme

L’any 1848 va entrar en funcionament la línia ferroviària Barcelona-Mataró, el primer tren de la península Ibèrica. Avui, 175 anys més tard, el Museu de Mataró i l’Arxiu Comarcal del Maresme se sumen a la commemoració d’aquesta efemèride amb dues exposicions centrades a donar a conèixer com era la Mataró de mitjans del segle XIX i quin va ser l’impacte de l’arribada del ferrocarril a la ciutat, així com en oferir una visió panoràmica dels 175 anys d'història ferroviària a la comarca del Maresme


L'exposició del Museu de Mataró està centrada a donar a conèixer com era la Mataró de mitjans del segle XIX i quin va ser l'impacte de l'arribada del ferrocarril a una ciutat que es trobava en plena transformació. 

La mostra planteja un relat centrat en la descripció del context històric, econòmic, social i cultural de la ciutat de l'època, dels ideals de progrés que van motivar el projecte del ferrocarril, de la figura de Miquel Biada i els orígens comuns de les fortunes de la burgesia comercial catalana del segle XIX, i de l'impacte que l'arribada del tren va tenir a una ciutat com Mataró, que es trobava en un moment de pas d'una economia basada en l'agricultura i la manufactura a una economia de caràcter industrial, amb les seves llums i les seves ombres.

L'exposició exhibeix un conjunt d'objectes i documents procedents dels fons del Museu de Mataró, que es complementen amb d'altres procedents de diverses institucions culturals i col·leccions particulars. La mostra ofereix diferents nivells de lectura, amb la vocació d'esdevenir entenedora per tota mena de públic. Compta, a més, amb la participació de tres experts que aporten els resultats dels seus estudis i recerques amb relació a alguns dels temes que planteja l'exposició.

L'exposició, organitzada per l'Arxiu Comarcal del Maresme, se centra a presentar una visió panoràmica dels 175 anys d'història ferroviària al Maresme, eminentment documental i gràfica, a partir dels fons que conserva l'arxiu. Aquesta panoràmica s'inicia en la figura del promotor Miquel Biada i en la seva experiència en relació amb les línies ferroviàries cubanes, per presentar la posada en funcionament de la primera línia de la Península entre Barcelona i Mataró el 1848, així com les seves ampliacions fins a Arenys de Mar (1857), Tordera (1859) i l'entroncament (1862) per enllaçar amb França.

L'exposició presenta també una aproximació cronològica relativa als que ens han administrat la línia en aquests 175 anys: començant per les empreses de capital privat: Camins de ferro (1845-1863), BFF (Barcelona a Franca per Figueres), TBF (Tarragona-Barcelona-França) (1863 - 1898), MZA (Madrid-Saragossa-Alacant) (1898-1941), per cloure amb les empreses públiques RENFE (des de 1941), i RENFE amb el suport d'ADIF (des de 2005).

En la mostra també hi ha algun petit tast d'enginyeria ferroviària (túnels, ponts, sistemes de senyalització i comunicació, parc de locomotores i cotxes), així com la rememoració d'alguns dels aniversaris que s'han celebrat a partir de la data de la inauguració de la primera línia de la Península, el 28 d'octubre de 1848.

La visita a ambdues exposicions és complementària i permet al públic fer un complet recorregut per la història de la primera línia de tren del Maresme.        

Aquesta exposició està emmarcada dins dels actes de commemoració del 175è aniversari del primer ferrocarril de la península ibèrica. Podeu trobar més informació al web commemoratiu: 175tren.com          

Programa de mà de l'exposició

Fotografies de l'exposició

Actes relacionats