DANSA CONTEMPORÀNIA

Dansa creativa i moviment expressiu

De 5 a 10 anys

Farem amb els nens i nenes un primer contacte amb el moviment i el gest a través del joc. Treballarem el moviment natural i espontani del cos per explorar els elements de la dansa.

De 5 a 7 anys (anys de naixement: 2014, 2015 I 2016) | Dimecres de 17.15 a 18.15 h
17,65 € / mes
De 8 a 10 anys (anys de naixement: 2011, 2012 i 2013) | Divendres de 17.15 a 18.45 h
26,55 € / mes

Dansa júnior

D'11 a 16 anys

Farem una introducció al món de la dansa contemporània per descobrir el llenguatge corporal com a font de moviment i comunicació. Entrenarem el cos i el posarem a punt treballant diverses eines que ens permetran crear petites coreografies.

D’11 a 13 anys (anys de naixement: 2008, 2009 i 2010) | Dimarts i dijous de 17.30 a 19 h
De 14 a 16 anys (anys de naixement: 2005, 2006 i 2007) | Dimarts i dijous de 19.30 a 21 h.
48,85 € / mes