CURSOS ESPECIALITZATS

Gent gran

Posarem en valor l’experiència vital imprescindible pel bagatge de qualsevol actor o actriu. Treballarem la consciència sensorial, la memòria textual, gestual i espaial, el ritme, la veu, el gest, el moviment i la interpretació.
Any de naixement fins al 1966 | Dimecres de 10 a 12 h
31,15 € / mes

Taller d’integració teatral

Durant el curs treballarem el cos, la veu, la memòria i la improvisació per a persones amb diversitat funcional. Encaminem els alumnes a un treball grupal teatral des d’un punt de partida individual.
Amb la col·laboració de la Fundació el Maresme
Any de naixement fins a l’any 2003 | Dilluns de 17 a 19 h
22,90 € / mes