Procés de preinscripció i matriculació a l'Aula de Teatre 2023-2024


Preinscripcions
El període de preinscripció és de l'1 a l'11 de juny.
La preinscripció és un pas previ obligatori i no garanteix la plaça a l'Aula de Teatre.
El procediment de preinscripció fa referència exclusiva a les places vacants. Els alumnes de l'Aula conserven la seva plaça.
Un cop complimentada la preinscripció disposareu d’un comprovant que us assignarà un número de resguard.
Al finalitzar el període de preinscripcions es publicaran les llistes dels cursos que s’impartiran i la relació de totes les sol·licituds de preinscripció amb el número de resguard, i l’admissió, l’exclusió i/o la necessitat de sorteig (amb la data, hora i lloc en què es farà) en el cas que la demanda per un curs superi les places ofertades.
La preinscripció és en línia en aquest mateix apartat. L'enllaç s'activarà el dia 1 de juny.

Preinscripció menors d'edat     Preinscripció majors d'edat


Publicació de llistes provisionals
La publicació de les llistes provisionals es durà a terme el 15 de juny.

Sorteig
En cas que la demanda per un curs superi les places ofertades s’efectuarà un sorteig.
El sorteig per a l'assignació de places serà de caràcter públic i s’efectuarà el 20 de juny.
El sorteig també es podrà seguir per videoconferència havent de demanar accés per correu electrònic a l’Aula de Teatre ([email protected]) fins dos dies abans de realitzar-se.

Resultat del sorteig
La publicació de les llistes definitives es durà a terme el 26 de juny.

Matriculacions
El període per formalitzar les matrícules és del 3 al 14 de juliol
Els documents necessaris són:
·Fotocòpia del document d’identitat de l’alumne/a
·Fotocòpia del document d’identitat de la persona sol·licitant -pare/mare o tutor/a legal-. Aquesta documentació és necessària per als alumnes menors d’edat.
·Fotocòpia del document acreditatiu del compte bancari.

Matrícula viva
Inici del període de matrícula viva (segons les places vacants disponibles), 18 de setembre.
Consulteu les vacants enviant un correu a [email protected]

Procés de preinscripció i matriculació a l'Aula de Teatre 2023-2024


Preinscripcions
El període de preinscripció és de l'1 a l'11 de juny.
La preinscripció és un pas previ obligatori i no garanteix la plaça a l'Aula de Teatre.
El procediment de preinscripció fa referència exclusiva a les places vacants. Els alumnes de l'Aula conserven la seva plaça.
Un cop complimentada la preinscripció disposareu d’un comprovant que us assignarà un número de resguard.
Al finalitzar el període de preinscripcions es publicaran les llistes dels cursos que s’impartiran i la relació de totes les sol·licituds de preinscripció amb el número de resguard, i l’admissió, l’exclusió i/o la necessitat de sorteig (amb la data, hora i lloc en què es farà) en el cas que la demanda per un curs superi les places ofertades.
La preinscripció és en línia en aquest mateix apartat. L'enllaç s'activarà el dia 1 de juny.

Preinscripció menors d'edat     Preinscripció majors d'edat


Publicació de llistes provisionals
La publicació de les llistes provisionals es durà a terme el 15 de juny.

Sorteig
En cas que la demanda per un curs superi les places ofertades s’efectuarà un sorteig.
El sorteig per a l'assignació de places serà de caràcter públic i s’efectuarà el 20 de juny.
El sorteig també es podrà seguir per videoconferència havent de demanar accés per correu electrònic a l’Aula de Teatre ([email protected]) fins dos dies abans de realitzar-se.

Resultat del sorteig
La publicació de les llistes definitives es durà a terme el 26 de juny.

Matriculacions
El període per formalitzar les matrícules és del 3 al 14 de juliol
Els documents necessaris són:
·Fotocòpia del document d’identitat de l’alumne/a
·Fotocòpia del document d’identitat de la persona sol·licitant -pare/mare o tutor/a legal-. Aquesta documentació és necessària per als alumnes menors d’edat.
·Fotocòpia del document acreditatiu del compte bancari.

Matrícula viva
Inici del període de matrícula viva (segons les places vacants disponibles), 18 de setembre.
Consulteu les vacants enviant un correu a [email protected]

Curs 2023-2024