Museu de Mataró. Mesures de prevenció de la Covid-19

La cultura és segura!

El Museu de Mataró aplica les mesures de prevenció de la COVID-19 recomanades per les autoritats sanitàries i les administracions públiques per tal que el museu esdevingui un espai segur.  

Els equipaments adscrits al Museu que són: Can Serra, Can Marfà, Ca l’Arenas i Torre Llauder, han adoptat una sèrie de mesures generals per evitar el risc de contagi dels visitants i dels equips humans de treball: 

 • Condicionament d’espais i instal·lació d’elements de protecció 
 • Senyalització de circuits i recorreguts de les zones públiques
 • Instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic 
 • Reforç del servei de neteja i desinfecció d’espais de concurrència pública, així com del mobiliari i/o instal·lacions d’ús públic ( lavabos, escales,  baranes, passamans,  ascensors, mostradors, taules, seients, etc).
 • Ventilació regular dels edificis.
 • Manteniment dels espais tàctils per persones amb discapacitat visual, amb mesures de seguretat específiques com és l’ús de guants. 
 • Formació especial del personal d’atenció al públic per garantir el compliment dels protocols de seguretat dissenyats pel Museu de Mataró sobre condicions d’accés a la visita:
  • ús obligatori de mascareta 
  • desinfecció de mans
  • seguiment circuits de visita 
  • prioritzar ús escales
  • control d’aforaments i cita prèvia en activitats grupals
  • control esglaonat d’entrades i sortides de grups

Normes específiques per a les activitats i serveis educatius

 • Cal reserva, amb cita prèvia, per a totes les activitats en grup.
 • Els grups escolars hauran de ser grups-classe.
 • Tots els participants a l’activitat (alumnes/visitants i tallerista) hauran de dur mascareta durant l’activitat i mantenir la distància de seguretat, segons els protocols de l’escola.
 • Els alumnes hauran d’utilitzar el gel hidroalcohòlic abans i després de finalitzar l’activitat.
 • El material necessari per a la realització de les activitats serà desinfectat prèviament i a posteriori.
 • No es farà cap activitat didàctica utilitzant el mateix material ni el dia abans, ni el mateix dia, ni a l’endemà (desinfecció i quarantena del material durant 48h). En cas que es realitzin activitats en menys de 48h, el material estarà duplicat.
 • L’equipament disposa de mascaretes i guants per incidències.
 • No es podrà  menjar en cap espai del Museu.